Advanced+ пакет
14.10.2021
Growth пакет
14.10.2021
Сите производи

Advanced пакет

  • 100 пенкала
    (пластично пенкало, колор печат една позиција)
  • 100 тефтери со спирала
    (А5 формат, 350гр корица, 100 внатрешни еднострани листови со линии)
  • 100 платнени торби
    (колор печат една позиција А5 формат, димензнија: 330 х 410мм)
Шифра: 10730
Категорија: