Growth пакет
14.10.2021
Start-Up пакет
14.10.2021
Сите производи

Basic пакет

  • 500 визит картички
    (350гр. кунздурк хартија, еднострани)
  • 500 коверти
    (американ коверт без прозорче, едностран колор печат)
  • 25 тефтери со спирала
    (А5 формат, 350гр корица, 100 внатрешни еднострани листови со линии)
Шифра: 10727
Категорија: