Advanced пакет
14.10.2021
Basic пакет
14.10.2021
Сите производи

Growth пакет

 • 1000 визит картички
  (350гр. кунздурк хартија. еднострани)
 • 1000 флаери
  (А5 формат, двострани, 130гр. кунздурк хартија)
 • 100 папки
  (хартиена папка, А4 формат, печатење една боја една позиција)
 • 50 тефтери со спирала
  (А5 формат, 350гр корица, 100 внатрешни еднострани листови со линии)
Шифра: 10728
Категорија: