Корпоративен идентитет

Претставете ја вашата компанија пред останатите со перфектно изработени рекламни материјали.

Корпоративниот идентитет го опфаќа целиот систем на вредности и визуелните елементи што го сочинуваат, вклучувајќи ја и сликата. Корпоративната слика како таква е квалитативната перцепција што се генерира кај клиентот. Елементите на корпоративната слика се оние што се идентификуваат како „бренд“.

Ние ви нудиме квалитетно изработени материјали за вашата компанија. Погледнете ги нашите понудени пакети кои можат да бидат изменети согласно вашите потреби.

Печатење и брендирање

За печатење користиме повеќе видови на техники се со цел да добиеме квалитетен и доглотраен принт на производите. Техниките кои што ги користиме се:

  • сито печат (најчесто се користи за големи количини)
  • ДТФ печат (се користи за мали и големи количини)
  • сублимациски печат (се користи за мали и големи количини)
  • дигитален печат на мали и големи формати (се користи за печатење на документи и печатење на големи формати кои најчесто се за брендирање на излози и возила)

Зависно од потребите и количините се одредува начинот на печатење, но сите овие техники се долготрајни и со одлични детали.

Графички и веб дизајн

Веб страницата е најбрзиот и најлесниот начин за да ја претставите вашата компанија пред вашите клиенти. 

Со најмодерни алатки, ние ви нудиме комплетна изработка на веб страница согласно вашите барања и потреби. Воедно нудиме и графички решенија кои подразбираат графички дизајн на логоа, флаери, визит картички, брошури итн. 

Бидете чекор пред другите со модерни и впечатливи дигитални решенија.