fbpx

Начин и упатство за плаќање

На нашата веб страница www.gs.com.mk имате можност да направите нарачка преку онлајн плаќање со платежна картичка овозможено од НЛБ Банка или про-фактура (уплатница).

За секоја направена нарачка на нашата веб страница ќе добиете фактура со потврда за Вашето плаќање при превземање на производите. Доколку фактурата Ви е потребна претходно, истата можете да ја побарате во било кој момент со пишано барање на нашата електронска адреса (e-mail) info@gs.com.mk.

Онлајн плаќање

При нарачка со онлајн плаќање ќе бидат вчитани/прикажани полиња за внесување на податоци од Вашата картичка превземени со „iframe“ од сајтот за безбедно плаќање на НЛБ Банка, каде што е потребно да ги внесете податоците од картичка и да стиснете на копчето „Наплата“, доколку сакате да ја откажете нарачката, вратете се на почетна страница и или влезете во Вашата кошничка каде што ќе имате можност да ги избришете додадените производи..
Доколку плаќањето е успешно, ќе добиете информации со точни детали за Вашата нарачка и на Вашиот е-маил ќе Ви биде испратена порака за успешна реализација на плаќањето. Вашата нарачка веднаш почнува да се процесира.

Упатство за внесување на податоци за картичка:

Прифатени платежни картички за онлајн плаќање:

Имател на картичка – име и презиме на кого се води картичката (внесете податоци на латиница)
Број на картичка
 – 16 цифрен број кој се наоѓа на предната страна на картичката
CVV2/CVC2 – 3 цифрен број кој се наоѓа на задната страна на картичката
Месец – Година – датум на важност на картичката, се наоѓа на предната страна на картичката
Селектирајте го полето – „Јас ги прочитав и прифаќам правилата и условите за продажба
Наплата – потврдување на плаќањето

Про-фактура (уплатница)

Доколку одберете опција за плаќање преку про-фактура (уплатница) веднаш по направената нарачка на вашата е-маил адреса ќе ви пристигне порака со податоци кои ви се потребни за да извршите уплата во банка или пошта. На уплатницата задолжително во полето „Цел на дознака“ потребно е да внесете „Број на нарачка“. Вкупниот износ на уплатата мора да биде еквивалентен на вкупниот износ од направената нарачка на нашата веб страница. Трошоците за провизија се обврска на клиентот. Нарачката ќе почне да се процесира на денот кога уплатата ќе биде потврдена од наша страна.

Пример/упатство за уплатница ПП10:

Податоци за фирмата:

Целосен назив: Друштво за производство, трговија и услуги ГРОУП СОЛУТИОН увоз-извоз ДОО Скопје
ЕДБ: 4032018540057
Матичен број: 7319061
Жиро сметка: 210073190610158
Депонент банка: НЛБ ТУТУНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ
Адреса: Ул. Есенинова бр. 2в, Кисела Вода, 1000 Скопје

Најава

Ја заборави твојата лозинка?

Креирај профил?